Новини :: Конференції, збори

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

Завершилася оціночна сесія першого в нашій країні тренерського курсу для отримання С-ліцензії УАФ із модулем EORE (рятувальне навчання щодо ризику використання вибухонебезпечних предметів).

30 слухачів курсу успішно пройшли атестацію, презентувавши отримані знання та навички на теоретичних іспитах і через виконання практичних завдань. Частина випускників продовжить співпрацю з програмою для просування рятівних меседжів EORE через футбольні активності в рідних регіонах - Київській, Харківській і Чернівецькій областях. Інші учасники здобудуть С-ліцензії УАФ за підсумками виконання додаткових завдань із залученням дитячих команд.

У заключний день курсу на базу футбольного клубу «Лівий берег», яка стала місцем проведення навчання, підтримати учасників завітали керівник проєкту, член Виконкому Асоціації аматорського футболу України, член комісії з масового футболу УЄФА Олександр Каденко та виконавчий директор Харківської обласної асоціації футболу Олена Коробка.

Окрім тренерського навчання, слухачі курсу здобули професійні навички щодо безпечної поведінки та мінімізації ризиків в умовах війни в рамках модулю «EORE: Навчання щодо ризику вибухонебезпечних предметів» від викладачів організації Spirit of Soccer. Наразі SOS проводить чотири футбольні програми EORE в Камбоджі, Лаосі, Колумбії та Іраку, що охоплює 80 тисяч учасників на рік. Україна стала 15-ю країною, яка прийняла цю програму.

Важливим доповненням до підвищення тренерської кваліфікації стало проходження слухачами курсу тренінгу з домедичної допомоги від благодійного фонду Smart Medical Aid, адже прикладні знання з базової підтримки життя конче необхідні кожному українцю в умовах війни.

Нагадаємо, що реалізація проєкту здійснюється Асоціацією аматорського футболу України у співпраці з Українською асоціацією футболу та за підтримки Державного департаменту США. 

Робота з навчання футбольних тренерів правилам цивільної безпеки в постраждалих від війни регіонах України розрахована на три роки, на другий рік реалізації програми кількість залучених регіонів планується збільшити з трьох до шести.

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 тренерів завершили курс навчання за програмою С-ліцензії УАФ із модулем EORE

30 coaches completed the training course under the UAF C-license program with the EORE module

The evaluation session of the first coaching course in our country for obtaining a UAF C-license with the EORE module (rescue training on the risk of using explosive objects) has ended.

30 students of the course successfully passed the certification, presenting the acquired knowledge and skills in theoretical exams and through the performance of practical tasks. Part of the graduates will continue cooperation with the program to promote the saving messages of EORE through football activities in their native regions - Kyiv, Kharkiv and Chernivtsi. Other participants will obtain the UAF C-licenses based on the results of completing additional tasks with the involvement of children's teams.

On the final day of the course, the head of the project, a member of the Executive Committee of the Association of Amateur Football of Ukraine, a member of the UEFA grassroots football commission, Oleksandr Kadenko, and the executive director of the Kharkiv Regional Football Association, Olena Korobka visited the base of the FC Livyi bereh to support the participants.

In addition to coaching training, course participants gained professional skills in safe conduct and risk minimization in wartime as part of the EORE: Explosive Ordnance Risk Education module from Spirit of Soccer instructors. SOS currently runs four EORE soccer programs in Cambodia, Laos, Colombia and Iraq, reaching 80,000 participants per year. Ukraine became the 15th country to adopt this program.

An important addition to the improvement of coaching qualifications was the completion of a pre-medical care training course by the Smart Medical Aid charitable foundation. Basic life support knowledge is absolutely necessary for every Ukrainian in wartime conditions.

We would like to remind that the implementation of the project is carried out by the Association of Amateur Football of Ukraine in cooperation with the Ukrainian Football Association and with the support of the US State Department.

The work on training football coaches in the rules of civil security in war-affected regions of Ukraine is planned for three years, in the second year of the program, the number of involved regions is planned to increase from three to six.